Afbud og udeblivelse

Hvis du er nød til at melde afbud

Afbud til den aftalte tid bedes ske hurtigst muligt og senest kl. 12:00 dagen før aftalen.
Afbud modtages på tlf 32 50 20 61 eller via mail denblaatand@gmail.com
Med et tidlig afbud har vi mulighed for at få besat tiden igen.

Afbud modtaget senere end to timer før den aftalte tid betragtes som en udeblivelse fra aftalen.

Udeblivelse

Hvis du som patient ikke rettidig får meldt afbud til den aftalte tid eller udebliver fra aftalen er vi desværre nød til at tage et udeblivelseshonorar.
Baggrunden herfor er betydelige omkostninger forbundet med ”en tom stol”.

Udeblivelseshonoraret er på 248 kr., hvilket er i overensstemmelse med overenskomsten mellem den offentlige sygesikring og Tandlægeforeningen.
Hvis der er aftalt mere end 30 minutter opkræves der et gebyr på 234 kr. for hver 15. minut ud over de første 30 minutter.
Tillægsbeløbet kan dog maximalt udgøre 436 kr..

Ved gentagne udeblivelser, ser vi os desværre nødsaget til at afslutte samarbejdet.
Dette sker for at de kunder der overholder de aftalte tider ikke skal “betale” for de kunder, som ikke overholder de aftalte tider.