Parkering

Kastrup Syd
(RØD ZONE)

Parkeringszonen omfatter alle offentlige veje og private fællesveje inden for zoneafgrænsningen.
Zonen afgrænses af Kastrupvej, Saltværksvej, Kastrupvænge, Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen. Bemærk, at husstande på begge sider af Saltværksvej og Kastrupvej er omfattet af zonen.
Parkeringszonen er afmærket med officiel zonetavle ved alle indfaldsveje.
En ophævelsestavle fortæller, hvornår zonen forlades.
Der er ingen yderligere skiltning i zonen.
I parkeringszonen må der højst parkeres i 2 timer alle dage i tidsrummet 06-21.
En sådan parkering er gratis, men husk at anvende parkeringsskiven.

Husk P-Skive!

tabla1G-min

par

parkering7